Flight Mode | Vio PRG

With Vio PRG

Hiroshi Yoshimura - Green (1986 original, 2020 reissue)

Beverly Glenn-Copeland - Sunset Village (1986)

D.K. - evening shadows(2020)

Knopha - Yi (2018)

Anna Domino - Trust in love (1983)

Masumi Hara - Your Dream (1984)

Akiko Kanazawa - Sawauchi Jinku Terada Mix (1992)

Fuga Ronto - (2016)

Yasuko Agawa - L.a. Night (1986)

Shintaro Sakamoto - Let’s dance raw (2014)

Antonio Adolfo - Cascavel (1979)

Seu Jorge - Chega no suingue (2001)

Kunihiko Sugano - Brasil (1978)

Fernando Falcao - Curimao (1981)

Persons

Vio PRG